yurtdışında evlenmek.

Son zamanlarda, yurtdışında evlenmek, çiftler arasında  yükselen bir trend haline geldi.Bu özel günlerini unutulmaz kılmak, başbaşa yada aile ve arkadaş gruplarıyla beraber egzotik destinasyonlarda, gidilen yörenin geleneksel düğün törenleri ile evlenmeyi isteyen çiftlerin sayısı oldukça artttı. Peki, her isteyen çift yurtdışında evlenebilir mi? Evet.

Yurtdışında evlenmek isteyen Türk vatandaşı Türk konsolosluklarında evlenebilmektedir. törenin  yapıldığı yerde Türk konsolosluğu yoksa, o zaman bildirim, yabancı yetkili makamdan alınan resmi belgenin yurt içinde Türkçe'ye çevrilip Dışişleri Bakanlığı'nca onaylandıktan sonra ilgili nüfus idaresine verilerek tamamlanır.


Roma, Paris,hindistan,Londra gibi romantik başkentlerde bulunan Türk Konsolosluklarında evlenmek isteyen çiftler, yurtdışında evlilik için seçilen ülkeye göre değişen prosedürler uygulamak zorundadırlar.

konsolosluklarımızdan ilgili memurlar düğün mekanına da yetkili memurlarını göndererek resmi nikahı kıymaktadırlar.

Yurtdışında evlilik ile ilgili mevzuat :

Sizden istenen evraklar :

1. Evlendirme ehliyet belgesi (bekar belgesi-Nüfus müdürlüğünden-Kütük-alınır)

Bu belgeyi Türkiye den (apostil* şerh li) getirmediyseniz, işlemleriniz 1 ay sürer

2. Nüfus Kayıt Örneği. Nüfus müdürlüğünden alınır

Bu belgeyi Türkiye den getirmediyseniz (apostil li) işlemleriniz 1 ay sürer.

3. Uluslarası doğum kayıt örneği. Nüfus müdürlüğünden alınır

Bu belgeyi Türkiye den getirmediyseniz (apostil li) işlemleriniz 1 ay sürer.

4. İkametgah - Muhtardan ve Noterden tasdikli

3. Nüfus Cüzdanı, Pasaport fotokopileri ve aslı.

4. 4 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf.

* Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Belgeyi aldığınız yerden temin edilir.

Yukarıdaki belgeler ile konsolosluğa şahsen müracaat eden çiftler evlenme beyan kağıdı doldurur ve imzalarlar. Bu beyan ilgililerin Türkiye'de bağlı bulundukları nüfus idaresine gönderilerek, evlenmelerine mani bir durumun mevcut olup olmadığı konusunda bilgi alınır. Nüfus Müdürlüklerinden yanıt alındığında çiftlere bildirilir. Çiftler buna göre bilgi edinmiş olur.

- Sadece her ikisi de Türk vatandaşı olan çiftlerin nikahı konsoloslukta kıyılabilir.

- Konsoloslukta kıyılacak nikahta kadın ve erkek için birer nikah şahidi kimlikler ile hazır bulunmalıdır. Uluslararası Aile Cüzdanı Başkonsolosluktaki nikah akdini müteakip çiftlere verilir.

- Türk Medeni Kanununa göre erkek kadının soyadını alamaz. Türk vatandaşı kadın evlendiği eşinin soyadını almak durumundadır. Ancak, kadın eşinin soyadıyla birlikte önceki soyadını da korumak istiyorsa, nüfus müdürlüğüne hitaben önceki soyadını koruma talebini içeren dilekçeyi nikahtan önce imzalamak zorundadır.

- Başkonsoloslukların kanuni yetkileri içinde kıydıkları nikahlar ilgililerin aile kütüklerine islenmek üzere on gün içinde erkeğin kayıtlı olduğu 'Nüfus Müdürlüğüne" bildirilir.

- Yerel makamlar önünde evlenen Türk vatandaşları da en geç iki ay içinde evliliklerini Türkiye'd